E-Biblio

Adjuntam informació de la Plataforma E-Biblio por poder fer ús de la Biblioteca Digital de les Illes Balears on-line.

Si estau interessats només heu de passar per qualsevol de les Biblioteques de Marratxí (Pont d’Inca, Pòrtol).

biblio

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

A l’Assemblea General de l’AMIPA del nostre centre que es va celebrar a principi d’aquest curs escolar, hi va haver famílies interessades amb el programa de reutilització de llibres de la Conselleria d’Educació.

Per tant, vos feim arribar la informació que tenim, i si hi ha alguna família que estigui interessada que el centre s’adhereixi a aquest programa pel proper curs escolar, només ha d’emplenar la instància que vos adjuntam i entregar-la a secretaria del centre

http://www.caib.es/

REUNIÓ AMB EL REGIDOR DE CULTURA I ESPORTS

Ens hem reunit amb Josep Ramis, regidor de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Marratxí, per tal de plantejar una possible col·laboració en matèria dels nous projectes artístics i de plàstica que està posant en funcionament la nostra escola i que de ben segur arribaran a desenvolupar-se al llarg d’aquest curs i potser durant el proper.

A banda d’això, en matèria d’Esports hem tractat diferents temes, com el que fa referència al funcionament de les ajudes econòmiques per a famílies que ho necessitin per a la inscripció dels seus infants a activitats extraescolars esportives (tot el procediment és a títol personal i a través de l’àrea de Serveis socials), la realització d’una diada lúdicaesportiva al proper mes de maig, coincidint amb la cloenda de les activitats extraescolars i la possibilitat d’ampliar les activitats extraescolars per a tot el mes de juny i setembre (a petició d’algunes famílies), però enfocant-les com a activitats de tipus lúdic i/o esportiu.

En resum, la valoració és del tot positiva per a continuar col·laborant per a la nostra amipa.

Nova junta directiva de l’AMIPA

Com molts de vosaltres sabeu, d’ença de l’assemblea general del passat mes d’octubre, l’Amipa de la nostra escola té nova junta directiva.

Per això, volem donar-vos a conèixer la composició de la junta actual i dels diferents càrrecs de responsabilitat pel curs escolar vigent.

Hem decidit estructurar la feina en comitès, donada la seva operativitat. Tot i així, treballam de manera coordinada i cooperam entre tots per ser l’Amipa de tots els pares i mares. Creiem que és un esforç que ho val.

MEMBRES JUNTA DIRECTIVA:

Presidència: Joana Cabot Martorell i Pere Miquel Gayà Bustins Presidenciaamipa@gmail.com

Tresoreria: Miquela Colom Cañellas.                           Tresoreriaamipa2016@gmail.com

Secretària: Maria Moll Mas

VOCALS I COMITÈS:

– Comitè de festes: Catalina Amengual Garau i Yolanda Tortosa Ors. festerosamipa@gmail.com

– Comitè de Serveis socials: Laura Galindo Morey.                            socialsamipa@gmail.com

– Comitè d’Activitats extraescolars: Antoni Mesquida Hernando. extrasamipa@gmail.com

– Escola de pares: Francisca Cañellas Falcó.

– Altres vocals: José Manuel Rodríguez Zafra.