E-Biblio

Adjuntam informació de la Plataforma E-Biblio por poder fer ús de la Biblioteca Digital de les Illes Balears on-line.

Si estau interessats només heu de passar per qualsevol de les Biblioteques de Marratxí (Pont d’Inca, Pòrtol).

biblio

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

A l’Assemblea General de l’AMIPA del nostre centre que es va celebrar a principi d’aquest curs escolar, hi va haver famílies interessades amb el programa de reutilització de llibres de la Conselleria d’Educació.

Per tant, vos feim arribar la informació que tenim, i si hi ha alguna família que estigui interessada que el centre s’adhereixi a aquest programa pel proper curs escolar, només ha d’emplenar la instància que vos adjuntam i entregar-la a secretaria del centre

http://www.caib.es/

REUNIÓ AMB EL REGIDOR DE CULTURA I ESPORTS

Ens hem reunit amb Josep Ramis, regidor de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Marratxí, per tal de plantejar una possible col·laboració en matèria dels nous projectes artístics i de plàstica que està posant en funcionament la nostra escola i que de ben segur arribaran a desenvolupar-se al llarg d’aquest curs i potser durant el proper.

A banda d’això, en matèria d’Esports hem tractat diferents temes, com el que fa referència al funcionament de les ajudes econòmiques per a famílies que ho necessitin per a la inscripció dels seus infants a activitats extraescolars esportives (tot el procediment és a títol personal i a través de l’àrea de Serveis socials), la realització d’una diada lúdicaesportiva al proper mes de maig, coincidint amb la cloenda de les activitats extraescolars i la possibilitat d’ampliar les activitats extraescolars per a tot el mes de juny i setembre (a petició d’algunes famílies), però enfocant-les com a activitats de tipus lúdic i/o esportiu.

En resum, la valoració és del tot positiva per a continuar col·laborant per a la nostra amipa.

Nova junta directiva de l’AMIPA

Com molts de vosaltres sabeu, d’ença de l’assemblea general del passat mes d’octubre, l’Amipa de la nostra escola té nova junta directiva.

Per això, volem donar-vos a conèixer la composició de la junta actual i dels diferents càrrecs de responsabilitat pel curs escolar vigent.

Hem decidit estructurar la feina en comitès, donada la seva operativitat. Tot i així, treballam de manera coordinada i cooperam entre tots per ser l’Amipa de tots els pares i mares. Creiem que és un esforç que ho val.

MEMBRES JUNTA DIRECTIVA:

Presidència: Joana Cabot Martorell i Pere Miquel Gayà Bustins Presidenciaamipa@gmail.com

Tresoreria: Miquela Colom Cañellas.                           Tresoreriaamipa2016@gmail.com

Secretària: Maria Moll Mas

VOCALS I COMITÈS:

– Comitè de festes: Catalina Amengual Garau i Yolanda Tortosa Ors. festerosamipa@gmail.com

– Comitè de Serveis socials: Laura Galindo Morey.                            socialsamipa@gmail.com

– Comitè d’Activitats extraescolars: Antoni Mesquida Hernando. extrasamipa@gmail.com

– Escola de pares: Francisca Cañellas Falcó.

– Altres vocals: José Manuel Rodríguez Zafra.

PARLAM AMB L’AJUNTAMENT SOBRE EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS EDUCATIVES

Continuam la ronda amb una reunió amb Aina Amengual, regidora d’Educació del municipi. Sobretot, parlam del manteniment i la neteja dels edificis educatius, ( aula psicomotricitat a infantil, banys de l’edifici de primària), així com tenir clares les funcions de l’encarregat de manteniment del centre.

Altres temes parlats: el paper dels serveis socials de l’ajuntament amb aquells alumnes amb necessitats socioeconòmiques i l’ajuda que els hi pot donar l’AMIPA. La qüestió del limitador de velocitat davant l’entrada del poliesportiu que hem demanat per dues vegades al consistori a través de sol·licituds i encara no hem rebut resposta. I una bona notícia: l’any que ve segurament podrem celebrar les verges d’una manera més tradicional, i així, els alumnes podran participar de la festa més activament.

Reunió al CEIP Costa i Llobera

Primera trobada del curs entre la directora del centre, Carmen Moreno, i la presidenta de l’AMIPA, Joana Cabot per tractar els temes que sorgeixen a principi de cada nou curs.

Entre moltes d’altres qüestions, es parla de la possibilitat que les activitats extraescolars que organitza l’associació de mares i pares es puguin estendre a tot el curs escolar, responent a una demanda de les famílies. S’observa que s’ha de quantificar e nombre d’alumnes que realment en farien ús i la directora troba que han de ser activitats alternatives a les que es fan durant els mesos sencers de classe.

Li feim arribar una sèrie de demandes que com a pares tenim amb el centre. La necessitat d’un pla d’emergències per als usuaris de les extraescolars és clara, des de direcció ens passaran el pla d’evacuació. A més la directora està interessada en què el centre disposi d’un desfibril·lador, que té un preu molt elevat.

Molts pares han demanat que l’edifici d’infantil obri les portes a les 13.30h a la sortida, per a aquells que recullen nins a primària també, però Moreno ja creu que 10 minuts a l’entrada i altres deu a la sortida ja és treure molt de temps a la jornada escolar. Demana que els pares acordin amb els fills grans el lloc on els recolliran, i que tenguin en compte que l’encarregat de manteniment, en Gerard, no se’n va fins les 14.15h.

També hem demanat major informació als pares d’alumnes que passen a primer de primària, ja que tot els ve molt de nou. Es farà un full informatiu per a repartir el darrer dia d’infantil o el primer de primària. També s’ha parlat de la vigilància als patis, que en el context actual està en el punt de mira, i ens confirmen que es compleix la ràtio.

Li hem comunicat un seguit de decisions de la junta de l’AMIPA, com ara que un any més col·laborarem amb dos-cents euros amb les colònies dels alumnes de 6è d’educació infantil. Sobre la possibilitat d’entrar en el fons de reutilització de llibres de text que impulsa el govern, no els sembla interessant perquè els llibres acaben en males condicions i conselleria només dóna 10 o 15 euros per nin.

En resum, una reunió distesa i productiva per encetar el curs.