INSTRUCCIONS INFANTIL

  1. Pagament quota Amipa , curs 2021-2022 : 30€ per família (no per nin/a) . Ingrés al compte corrent: 

    ES28 2038 3396 6760 0003 6270 – BANKIA

    És important que al fer l’ingrés poseu els llinatges dels infants.                                        

  2. Compra quadernets:  DISTRIBUIDORA ROTGER                                                       Si sou socis teniu un 15% de descompte que ja surt aplicat quan entrau a la pàgina amb la corresponent contrasenya:                                      

El termini per fer la comanda de llibres finalitza el dia 26 de juliol, a partir d’aquesta data no ens asseguren que tingueu disponibles els llibres per principis de setembre, ja que al mes d’agost les editorials tanquen. El justificant de pagament de soci Amipa haurà de presentar-se a l’entrega dels llibres (tant a la recollida en tenda, entrega a domicili o escola) , si heu fet compra com a socis i no ho sou haureu d’abonar la diferència.

Si no us va bé ni anar a la Rotger ni que us enviïn els llibres a casa,heu de triar l’opció “recollida en tenda” i enviar-nos un correu amb el “Nº Pedido” que us donaran en finalitzar la compra a amipaceipcostaillobera@gmail.com per autoritzar-nos a què s’encarregui l’Amipa de la recollida, amb el nom de quí ha fet la compra i amb el nom del/s alumne/s i curs, abans del 31 de juliol.