Taller expressió artística

ext_expartistica

Aquest taller pretén donar a tots els participants una formació en valors artístics i culturals, indispensables en una educació integral i integradora. A través de les diferents dinàmiques programades als nens i nenes se’ls permet la possibilitat de realitzar les seves pròpies creacions artístiques, la qual cosa facilita que gaudeixin de l’art no només com a espectadors. Afavoreixen l’autonomia, el maneig de la frustració i la presa de decisions.

Objectius: L’activitat té com a objectiu estimular la creativitat dels nens aprofitant l’art com un mitjà de manifestació, donant a conèixer diferents tècniques d’expressió plàstica. Crear una espai lúdic, on s’estimulen les capacitats sensorials, de percepció i de pensament. Tècniques d’expressió gràfica i plàstica.

Espais: Per al desenvolupament de l’activitat serà necessària una aula o una sala polivalent

A qui va dirigit:  Aquesta activitat va dirigida a alumnes de primària.
Participants:  El nombre d’alumnes per grup serà de 8 mínim i 15 màxim.