Taller d’informàtica

ext_informatica

Aquesta activitat pretén introduir als infants dins  el fascinant món de la informàtica. De forma divertida i pràctica, aniran adquirint habilitat i experiència en l’ús de l’ordinador i es familiaritzaran amb els programes més adients a la seva edat i interessos.

Aquesta introducció a les noves tecnologies aportarà una sòlida base en el nen que li permetrà, des de petit, millorar les seves actituds cap al món de la informàtica.

Objectius:  L’objectiu prioritari d’aquestes classes és preparar als nins i nines  en l’ús de les principals aplicacions informàtiques sobre processadors de textos, bases de dades, fulls de càlcul, presentacions gràfiques… amb l’objectiu prioritari de facilitar la màxima comprensió i organització de cara als seus estudis.

Espais: Per al desenvolupament de l’activitat es realitzarà a la sala d’informàtica de l’escola.

A qui va dirigit:  Aquesta activitat va dirigida a alumnes de primària.

Participants: El nombre d’alumnes per grup serà de 8 mínim i 15 màxim.