Taller de teatre i expressió corporal

ext_teatre

Aquest taller pretén que a través de l’expressió teatral el/la nin /a assimili amb major facilitat les nocions d’espai i temps, desenvolupi la seva imaginació, aprengui a escoltar-se a si mateix i als altres, augmentar la seva sensibilitat i saber valorar el treball de l’altre, i al mateix temps, que s’atreveixi a assumir el risc. Concretament, els/les nins/es seran els encarregats en tot moment de l’atrezzo sota la direcció del monitor.

D’aquesta manera, el teatre obre als nins/es les portes a la creació, al conte, a la imaginació, però sobretot a la diversió.

Objectius: Els objectius principals d’aquest taller són potenciar la creativitat, augmentar l’espontaneïtat, flexibilitat i autoconfiança dels nins/es, treballar el llenguatge corporal per aprendre a expressar sentiments sense necessitat d’utilitzar el llenguatge oral, desenvolupar capacitats d’ autoexpressió i creació en si mateixos, ensenyar al nen a sentir i entendre la personalitat de cadascun dels personatges que interpretin…

Espais: Per dur a terme el taller de teatre emprarem un espai ampli i amb poc mobiliari perquè els/les nins/es tinguin llibertat de moviments durant els assajos. Un espai que permeti als nins/es treballar en parelles o grups de tres, al mateix temps per elaborar l’escenografia de les diferents obres.

A qui va dirigit: Aquesta activitat va dirigida a alumnes de primària.

Participants: El nombre d’alumnes per grup serà de 8 mínim i 15 màxim.