Volei

ext_volei

Aquesta activitat extraescolar es planteja com una activitat específica d’iniciació i formació al voleibol. En ella es potencia els aspectes educatius,  lúdics i recreatius (una manera divertida d’estar en moviment i d’educar-se amb alegria) i s’orienta a conèixer i millorar el control del propi cos  i desenvolupar les habilitats motrius bàsiques i la seva coordinació  (dotar al nin d’una àmplia disponibilitat motriu). A més, es treballa per educar físicament als nostres nins i nines perquè siguin hàbils, forts i flexibles. També pretén que s’aconseguesqui un nivell d’habilitat suficient per gaudir del joc i d’aquesta forma contribuir a què adquireixin un hàbit saludable que millori  la seva qualitat de vida.

El voleibol ens ensenya a assumir les responsabilitats i acceptar les normes. També ens millora l’autocontrol i l’autoestima. A més a més, ens ajuda a acceptar i superar les petites frustracions diàries. No obstant això, la pràctica del voleibol no només afavoreix el pla físic, emocional i social, sinó també valors. La constància, la disciplina, la puntualitat, la tenacitat, la humilitat, la prudència, l’audàcia, el coratge i la paciència són valors lligats a la pràctica esportiva.  Tot això els farà créixer i madurar en un món on la relació amb els altres és imprescindible.

OBJECTIUS DIDÀCTICS GENERALS:

-Practicar els fonaments tècnics-tàctics del voleibol, mitjançant situacions jugades cooperatives i competitives, aplicant els conceptes bàsics de joc.

-Millorar l’habilitat de llançar i copejar una pilota amb certa precisió.

-Realitzar amb un mínim de tècnica els gestos bàsics: toc de dits, passada de dits, d’avantbraç, servei de mà baixa i de tennis, atacs i tècniques defensives.

-Conèixer i respectar les normes del voleibol, a l’equip contrari i les decisions de l’àrbitre.

-Assumir responsabilitats dins l’equip i cooperar amb el mateix per a la consecució d’objectius comuns.

-Participar en situacions col·lectives de joc, amb independència del nivell assolit.

-Mostrar comportaments i actituds positives.