Taller d’escacs

ext_escacs

El taller d’escacs és una de les activitats que més s’està potenciant a l’escola. L’any passat es va arribar a crear un grup molt consolidat que va arribar a participar en esdeveniments fora de les seves hores lectives. La motivació va ser màxima per part de tots i aquest any volem seguir apostant per aquest taller que aporta moltes habilitats als nins i nines per al seu aprenentatge

Objectius: A través d’aquesta activitat, el participant augmenta la capacitat de concentració, la motivació i l’autoestima. Aprèn a planificar, afavoreix el raonament lògic i la deducció. Aquest taller ajuda als participants a valorar a l’adversari i potencia la competència sana.

Els escacs ajuda a desenvolupar destreses matemàtiques de forma lúdica i divertida.

Espais: Per al desenvolupament de l’activitat serà necessària una aula o una sala polivalent

A qui va dirigit: Aquesta activitat va dirigida a alumnes de primària.

Participants: El nombre d’alumnes per grup serà de 8 mínim i 15 màxim.