Art, viatge al cor artístic dels infants

ext_viatge

És una proposta perquè els alumnes desenvolupin la presa de consciència de si mateixos i estableixin relacions amb el seu entorn, a partir de la percepció i el maneig del seu propi cos. Amb això, aprendran a millorar l’equilibri, a coordinar els seus moviments i desenvolupar correctament la seva motricitat.
Permeten als nens aprendre a expressar i comunicar sentiments i emocions a través del coneixement del cos.

Objectius: Els objectius d’aquest taller és motivar la capacitat sensitiva a través de les sensacions i relacions entre el cos i l’exterior (l’altre i les coses). Conrear la capacitat perceptiva a través del coneixement dels moviments i de la resposta corporal. Organitzar la capacitat dels moviments representats o expressats a través de signes, símbols, plànols, i de la utilització d’objectes reals i imaginaris.

Espais: Per al desenvolupament de l’activitat serà necessària una aula o una sala polivalent

A qui va dirigit:  Aquesta activitat va dirigida a alumnes d’infantil.

Participants: El nombre d’alumnes per grup serà de 8 mínim i 15 màxim.