Modificacions temporals preus Escola Matinera / Pla de Conciliació i Corresponsabilitat

Apreciades famílies,
Dins el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears s’ha posat en marxa una subvenció des de la Direcció General de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa per tal de finançar parcialment el cost de l’escola matinera en centres educatius públics i afavorir la conciliació de les famílies. Per aquest motiu, mentre tinguem aquesta aportació, la quota d’escola matinera baixarà 10€ a cada franja horària. Així els preus quedaran de la següent manera fins a nou avís :
El preu de les hores soltes continua igual.
Pensau a canviar els imports de cara al mes de febrer si teniu el pagament programat automàticament al vostre banc.
A les famílies que feis ús diari d’aquest servei us farem arribar un paper per firmar com estau assabentats d’aquesta baixada de preu o el podeu descarregar aquí i dur-lo firmat. 
 
 
 
Gràcies!!
 
Marratxí, 14 de gener de 2022